Czech Corporate Finance Forum

Vítězové Covidové krize a jejich řešení 8.9.2021

O konferenci

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům a partnerům za účast na konferenci. Věříme, že Vám konference přinesla mnoho nových ekonomických poznatků.

V navigační liště byla doplněna sekce Fotogalerie s fotografiemi z konference.

Prezentace řečníků konference jsou dostupné zde.

Videozáznam z konference je možné prohlédnout si zde.

Heslo k prezentacím a videozáznamu bylo zasláno všem účastníkům na email uvedený v registračním formuláři.

Doplňkové materiály od partnerů jsou dostupné zde.

 

Odborná jednodenní konference na business orientovaná témata pořádaná Fakultou financí a účetnictví na půdě Vysoké školy ekonomické. Primárním cílem je nastartovat pravidelnou roční akci propojující inovátory a dodavatele moderních řešení s odbornou veřejností a absolventy VŠE. Sekundárním cílem je propojit business a akademickou půdu a přispět k dlouhodobému zvyšování kvality výuky corporate finance na VŠE.

Hlavní témata konference:
– Panelová diskuse „Oživení české ekonomiky“
(Vladimír Dlouhý, Aleš Michl, Eva Zamrazilová, Michal Skořepa, Jan Bureš)
– Dopad pandemie optikou pojištění pohledávek
– Optimalizace řízení pracovního kapitálu
– Cash forecasting a treasury management systémy
– Digitalizace podnikového treasury
– Digital upskilling – preparing for the digital world
– Dopady strong customer authentication na e-commerce (Alza.cz)
– Přehled trhu bank API a automatizace vztahů s bankou pomocí API

Speakři: Přední čeští ekonomové, velké poradenské společnosti, obchodní banky a korporátní sféra
Pro koho:  Finanční ředitelé, treasury manažeři, podniková praxe, odborná veřejnost
Datum konání: 8. 9. 2021 
Cena za osobu: 950,- Kč (včetně DPH)
Forma: Duální – prezenčně a zároveň online přenos

Partneři

 

Řečníci

Michal Beneš
Michal Beneš

Partner společnosti LiveSystems s.r.o.

Michal Beneš je absolventem magisterského studia VŠE, oboru Informační a komunikační technologie. V oblasti IT poradenství se pohybuje již 18 let, posledních 7 let se věnuje také oblasti kybernetické bezpečnosti (zejména auditům kybernetické bezpečnosti, analýze rizik, business continuity managementu a red teamingu). V oblasti IT se specializuje na design aplikačních řešení, integraci, systémovou a enterprise architekturu, projektové řízení, IT governance a ITSM. V oblasti aplikačních řešení a integrace se zaměřuje na analýzu, design, vývoj a provoz aplikací pro podporu komoditního obchodování a cash managementu. Od roku 2015 je Michal soudním znalcem v oborech Kybernetika – Informační technologie a Ekonomika – Ceny a odhady informačních systémů. Michal byl partnerem ve společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o., v současné době je partnerem a společníkem ve společnostech LiveSystems s.r.o., system-boost a.s. a Znalecká kancelář Lidinský Mašín s.r.o.

Jan Bureš
Jan Bureš

Hlavní ekonom Patria Finance a seniorní ekonom KBC/ČSOB.

V roce 2020 působil v Ekonomickém poradním týmu při krizovém štábu vlády. Dříve také jako člen poradního sboru ekonomů při ministerstvu financí hodnotícím dopady přijetí eura na ekonomiku ČR. Je krom jiného spoluaturem publikace Měnová integrace – Náklady a přínosy členství v měnové unii. Pro klienty skupiny ČSOB připravuje ekonomické diskuze pod názvem Ranní káva s Janem Burešem či populární ekonomický podcast MakroMixér.

Jakub Cerman
Jakub Cerman

Risk Director Euler Hermes SA Česká republika.

Jakub Cerman působí více než 20 let v sektoru finančních služeb, má za sebou manažerské pozice ve skupinách BNP Paribas a IKB Deutsche Industriebank. V posledních 10 letech se zaměřil na oblast risk managementu. Je držitelem executive MBA z University of Pittsburgh. V současné době působí jako Risk Director v úvěrové pojišťovně Euler Hermes SA Česká republika.

Olga Cilečková
Olga Cilečková

Partnerka v PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Vedoucí týmu Capital Markets, Accounting Advisory & Structuring + Treasury & Commodities

Olga vede tým zaměřený na poskytování komplexního účetního poradenství klientům, konzultací a vzdělávání v oblastech finančních rizik a treasury v PwC. Má více než 21 let zkušeností v oblasti bankovního i korporátního treasury, bankovnictví, účetnictví finančních nástrojů a komplexního zajištění a zajišťovacího účetnictví a má hluboké znalosti IAS 32, IFRS 7 a IFRS 9. Klíčovými oblastmi, na něž se Olga se svým týmem zaměřuje, jsou podpora klientů v rámci účetnictví a řízení rizik – komplexní účetní otázky podle IFRS, účetnictví finančních nástrojů, projekty řízení rizik, implementace treasury systémů, účetní konverze. Ve sféře finančních rizik poskytuje klientům poradenství v oblasti řízení měnových rizik, správy úrokových sazeb, vydáváním dluhopisů, strategií derivátů a účetního zajištění, řízení hotovosti a likvidity a nastavení funkcí treasury. Strávila více než 10 let svého života a pracovní kariéry v Londýně, kde působila v místní pobočce PwC. Má skvělé technické znalosti v oblasti treasury v kombinaci s rozsáhlými obchodními zkušenostmi získanými z vedení a zpracování zakázek v oblasti treasury a poradenství klientům v rámci FTSE 100.

Vladimír Dlouhý
Vladimír Dlouhý

Prezident Hospodářské komory České republiky

Bývalý ministr hospodářství ČSFR a ministr průmyslu a obchodu ČR. Je členem rady ředitelů KSK Power Venture v Hyderabádu (Indie), skupiny mezinárodních poradců Rolls-Royce (Velká Británie) a poradcem francouzské investiční skupiny Meridiam. Je členem několika mezinárodních think-tanků, především Trilaterální komise. V období 2000-2012 působil jako člen Mezinárodní dozorčí rady Illinois Institute of Technology v Chicagu, v letech 2010-2012 byl členem Evropské poradenské skupiny výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu.

Petr Gába
Petr Gába

Product owner and leader of PSD2 Aggregation, Trask

Absolvent Vysoké školy báňské, odborník na open banking. V bankovnictví se pohybuje více než 10 let, v Trasku působí jako product manager Bank APIs Aggregation Platform (BAAPI) nástroje pro snadné využití možností otevřeného bankovnictví. Předchozí zkušenosti nasbíral v Raiffaisenbank, Komerční bance nebo České spořitelně, kde se věnoval rozvoji obchodu, zvyšování klientské spokojenosti v digitálních kanálech a dopadu nových obchodních modelů na bankovnictví jak jej známe dnes.

Pavel Holan
Pavel Holan

Senior Manažer v týmu Treasury & Commodities v PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

Pavel působí na postu Senior Manažera v týmu Treasury & Commodities specializujícím se na finanční instrumenty a jejich využití v praxi při řízení tržních rizik. V PwC působí od roku 2009, své první zkušenosti v rámci společnosti získal v oddělení auditu, ze kterého se postupně přesunul do Treasury poradenství. Dnes je zodpovědný za celé Treasury oddělení obsluhující klienty z regionu střední a východní Evropy a je PwC expertem v oblasti řízení tržních rizik, ocenění finančních nástrojů a zajišťovacího účetnictví dle CZ GAAP a IFRS. V současné době spolupracuje s nejvýznamnějšími klienty společnosti, především s těmi z oblasti finančních institucí.

Pavel Chlumský
Pavel Chlumský

Člen představenstva Factoringu České spořitelny

Ing. Pavel Chlumský je absolventem VŠE. Po krátkém působení jako asistent na katedře světové ekonomiky odešel v roce 1991 do bankovnictví. V letech 1994 – 1998 budoval úsek primárních trhů CEE v londýnské pobočce Živnostenské banky. Po návratu do České republiky působil v Živnostenské bance jako vrchní ředitel a poté člen představenstva pro oblast korporátního bankovnictví. V roce 2006 se stal výkonným ředitelem pro korporátní bankovnictví pražské pobočky francouzské finanční skupiny Crédit Agricole. V roce 2010 byl jmenován jejím generálním ředitelem pro Českou a Slovenskou republiku. Na začátku roku 2013 spojil svoje síly s Českou spořitelnou, kde zprvu budoval úsek Transakčního bankovnictví a v roce 2018 byl jmenován členem představenstva její dceřiné společnosti, Factoring České spořitelny. Celou svou profesní dráhu se věnuje financování podnikové sféry v ČR i v zahraničí. Po odeznění finanční krize se začal specializovat na problematiku finančních toků v dodavatelsko-odběratelských řetězcích a bankovních řešení pro řízení pracovního kapitálu ve firmách.

Lukáš Jezbera
Lukáš Jezbera

Head of Cash Operations Alza.cz

Lukáš má v oblasti financí více než desetileté zkušenosti. Svoji kariéru zahájil v PwC, kde byl čtyři roky součástí týmu Corporate Finance. V PwC se specializoval na oblast oceňovaní podniku a jeho majetku se zaměřením na podnikové transakce.  Od roku 2016 působil ve společnosti Home Credit, kde byl součástí týmu finančního plánování a reportingu. V období 2017-2019 Lukáš budoval oddělení FP&A na pobočce Home Creditu na Filipínách. Po návratu z jihovýchodní Asie byl součástí projektového týmu pro přípravu úpisu společnosti na burzu cenných papírů. Nyní Lukáš působí ve společnosti Alza.cz, kde zastřešuje oddělení Treasury, Cash Collections, Risk Management a Payments. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací Finance, je držitelem Diploma in IFRS a je členem České Asociace Treasury.

Roman Kozmér
Roman Kozmér

Assistant Manager v Ernst & Young Audit, s.r.o v Praze

Roman je absolventem VŠE. Celou svou profesní dráhu se zaměřuje na Treasury oblast firemních financí a s tím související témata.
Má dlouholeté zkušenosti z korporátního Treasury převážně z řízení a plánování likvidity, cash flow a řízením rizik, včetně jejich zajištění, účtování a reportingu. Během působení v této oblasti vedl nebo spolupracoval na projektech implementace treasury management  systémů a dalších IT nástrojů zaměřených na komunikaci s bankami, platební styk a platby obecně. V této souvislosti se také věnoval definici a nastavení interních procesů v rámci korporátního treasury centra, jejich standardizaci a optimalizaci.
Do EY přišel v únoru letošního roku ze ŠKODA AUTO. Je dlouholetým členem České Asociace Treasury (ČAT).

doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.
Katedra financí a oceňování podniku FFÚ VŠE a soudní znalec v oboru ekonomika

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 2005. Dokončil zde i své postgraduální studium v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku (2008) a habilitaci na docenta v oboru Podniková ekonomika a management (2011). Působí jako soudní znalec se specializací na oceňování podniků a cenných papírů. Znalecké zaměření na zpracování revizních, rozhodčích a rekonciliačních znaleckých posudků v oboru ekonomika, ekonomické expertní činnosti a na oceňování lékařských praxí a podniků a projektů v oblasti zdravotnictví. Svoji výzkumnou činnost zaměřuje na oblasti metodologie oceňování aktiv, teorie ohodnocování podniku, standardizace oceňování, aktiv a mezinárodní institucionální komparativistika, ekonomie a právo (Law and Economics) a behaviorální finance.

Radek Matoušek
Radek Matoušek

Analytics & Reporting Lead v týmu Digital Enablement v PwC Česká Republika

Radek v rámci oddělení Digital Enablement vede tým specializující se na dodávky end-to-end reportingových řešení. Současně je product managerem nástrojů pro automatizaci ETL procesů a reportingu, která jsou využívána na globální úrovni. V PwC začínal na projektech poskytující technologickou podporu auditních procesů, z nichž se plynule přesunul k poradenství a dodávkám projektů v oblasti business intelligence. Mezi jeho klienty patří významní představitelé z energetického, automobilového či farmaceutického průmyslu. V PwC působí šestým rokem a předchozí zkušenosti získával ve společnosti Accenture či v oblasti krizového managementu.

 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, moderátor

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 1993 je statutárním auditorem a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na mezinárodní regulaci a harmonizaci účetnictví. Je nezávislým členem výboru pro audit ČSOB a předsedou výboru pro audit ČSOB pojišťovny a ČSOB Slovakia a členem dozorčí rady ČSOB Slovakia. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, Mendelovy univerzity v Brně, Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Aleš Michl
Aleš Michl

Člen bankovní rady ČNB

Svou profesní kariéru začal již během studií jako ekonomický novinář a později jako ekonomický poradce místopředsedy vlády pro ekonomik. Od roku 2006 do 2015 byl ekonomem a investičním stratégem Raiffeisenbank. V letech 2014–2018 byl externím ekonomickým poradcem Ministerstva financí ČR a později i předsedy vlády České republiky se specializací na makroekonomickou analýzu a stabilizaci státního dluhu. V roce 2016 založil Michl Fund Management s.r.o., která se následně stala spoluzakladatelem společnosti Robot Asset Management SICAV a.s. vykonávající činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů s podfondem Quant. Aleš Michl je autorem mnoha sloupků a článků publikovaných v denících a časopisech, jak odborných, tak i populárních. Je také autorem knih MICHLiq – průvodce ekonomií a investicemi a Jestřábi a holubice.

Iva Palusková
Iva Palusková

Country Manager Euler Hermes SA Česká republika

Iva Palusková započala své působení v oblasti pojišťovnictví již během svého studia na Vysoké škole ekonomické v Praze. Nejdelší úsek své kariéry strávila na manažerských pozicích ve společnostech Euler Hermes v České republice, Slovensku a CEE regionu, kde téměř 4 roky zastávala funkci CFO pro skupinu pěti zemí střední a východní Evropy. Na počátku roku 2019 byla jmenována na pozici Country Managera v úvěrové pojišťovně Euler Hermes SA Česká republika.

Jakub Seidler
Jakub Seidler

Hlavního ekonom České bankovní asociace (ČBA)

Svou kariéru začal v roce 2008 v České národní bance, kde v průběhu šesti let pracoval na různých odborných pozicích v oddělení finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability. Od roku 2018 také zastává pozici zástupce předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy posuzující objektivitu prognóz ministerstva financí. Sedm let také působil na pozici hlavního ekonoma ING Bank v České republice.

Michal Skořepa
Michal Skořepa

Ekonom České spořitelny

V letech 2000-2016 pracoval v České národní bance, převážně jako poradce bankovní rady. Je členem představenstva České společnosti ekonomické, v období 2010-2012 byl jejím prezidentem. Přednášel na půdě IMF, OECD a dalších zahraničních institucí. Autor ZŠ učebnice finanční gramotnosti, VŠ učebnice behaviorální ekonomie a spoluautor dvou knih ekonomických pohádek pro malé děti. Své názory týkající se především aktuální české hospodářské politiky publikuje na svém blogu na portálu aktualne.cz. Doktorát z ekonomické teorie získal na Institutu ekonomických studií FSV UK.

Maria Staszkiewicz
Maria Staszkiewicz

President of the European Digital Finance Association and Executive Director of the Czech Fintech Association

A graduate in political sciences and European studies she worked in Brussels for the Council of the EU, and later on at the Aspen Institute Central Europe. In 2020, with thirteen national fintech associations she established a European Digital Finance Associations in Brussels to pursue the interests of financial technologies companies in the EU.

Tomáš Stegura
Tomáš Stegura

Ředitel pro firemní elektronické bankovnictví ČSOB

Vystudoval obor informační management na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2006 započal kariéru ve skupině ČSOB, kde postupně působil v útvarech retailu a vývoje informačních technologií. Oblasti elektronického bankovnictví se věnuje 12 let, zastával řídicí pozice v projektovém a programovém řízení, IT vývoji a delivery managementu. V současnosti je zodpovědný za rozvoj digitálních řešení pro firemní a korporátní klienty.

Pavel Šemík
Pavel Šemík

Manager v Ernst & Young Audit, s.r.o v Praze

Pavel je absolventem VŠE se specializací Finance. Jeho profesní kariéra je spojena zejména s Corporate Treasury tématy.
Má dlouholeté zkušenosti ve financování, debt managementu, interní distribuci likvidity a cashmanagementu, řízení rizik a digitalizaci Treasury procesů nejen z korporátního prostředí, ale i z bankovního sektoru.
Během své kariéry se věnoval  řízení IT a dalších projektů napříč finančními a obchodními procesy a zeměmi. Má zkušenosti s řízením rizik, likvidity a cash managementu v mezinárodních společnostech a různých sektorech ekonomiky.
Podílel se na založení centra sdílených služeb (SSC), včetně definice jeho zaměření, interních procesů a zabezpečení personálem. Mezi jeho další znalosti a zkušenosti patří také oblast risk managementu a „regulatory compliance“ (KYC, FATCA, EMIR, atd.), řízení vztahů s bankami a implementace treasury management systémů.
Pavel působí v EY od února 2021 a je členem České Asociace Treasury (ČAT).

Eva Zamrazilová
Eva Zamrazilová

Předsedkyně národní rozpočtové rady

Eva Zamrazilová je přední česká ekonomka, která mezi lety 2008 a 2014 působila v bankovní radě České národní banky. Její profesní kariéra začala na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde po absolvování inženýrského i doktorského studia přednášela od roku 1990 teorii statistiky a ekonomickou statistiku. Zároveň se jako vědecká pracovnice Ústavu prognózování VŠE podílela na řadě studií zaměřených na transformaci české ekonomiky. Působila také v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd a ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. Od roku 1994 pracovala v Komerční bance jako členka týmu pro makroekonomické analýzy a prognózy. Prezident republiky ji v únoru 2008 jmenoval do bankovní rady ČNB, funkce se ujala 1. března 2008. Po vypršení šestiletého mandátu se v roce 2014 stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace, kde setrvala až do svého jmenování předsedkyní Národní rozpočtové rady v lednu 2018. Zároveň nadále přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze makroekonomickou analýzu. První funkční období Evy Zamrazilové v Národní rozpočtové radě je šestileté.

Hlavní sekce

Moderátor doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. a Maria Staszkiewicz

08:15 – 09:00
Registrace
09:00 – 09:15
Úvodní slovo

Ladislav Mejzlík, Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE

09:15 – 09:30
Výzvy ekonomického oživení ČR po covid-19

Jakub Seidler, Hlavní ekonom České bankovní asociace

09:30 – 10:40
Výzvy ekonomického oživení ČR po covid-19 (Panelová diskuse)

Eva Zamrazilová, Předsedkyně Národní rozpočtové rady
Vladimír Dlouhý, Prezident Hospodářské komory ČR
Aleš Michl, Člen bankovní rady ČNB
Michal Skořepa, Ekonom České spořitelny
Jan Bureš, Hlavní ekonom Patria Finance

10:40 – 11:00
Přestávka
11:00 – 11:40
Dopad pandemie optikou pojišťovny pohledávek

Iva Palusková, Country Manager Euler Hermes
Jakub Cerman, Risk Director Euler Hermes
.

11:45 – 12:20
Optimalizace pracovního kapitálu ekonomických subjektů

Pavel Chlumský, Member of the Board of Directors, Chief Commercial Officer, Factoring České spořitelny
.

12:20 – 13:30
Oběd

Formou rautového občerstvení v okolí stánků obchodních partnerů

13:30 – 13:50
Digitalizace a automatizace podnikového treasury – výsledky diplomové práce a dotazníkového šetření

Petra Berkovcová FFÚ VŠE + EY.
.

13:55 – 14:15
Cash Forecasting

Roman Kozmér, Assistant Manager EY
Pavel Šemík, Manager EY
.

14:20 – 15:00
Digital Treasury – Case Study

Olga Cilečková, partnerka PWC
.

15:00 – 15:30
Přestávka
15:30 – 15:40
Otevřené bankovnictví a PSD2 – proč vznikly a čemu slouží

Maria Staszkiewicz, President at European Digital Finance Association
.

15:40 – 16:00
Dopady strong customer authentication na e-commerce

Lukáš Jezbera, Head of Cash Operations Alza.cz
.

16:00 – 16:20
PSD2 Benefity pro uživatele a firmy optikou lídra trhu

Petr Gába, Partner manager, Product owner and leader of PSD2, BankID aggregator Trask
.

16:20 – 16:40
Automatizace vztahů s bankou pomocí API

Tomáš Stegura, Director Digitalization & Architecture ČSOB

16:40 – 17:30
Panelová diskuse „Přínosy otevřeného bankovnictví a PSD2 pro podnikovou praxi“

Moderátor: Maria Staszkiewicz – President at European Digital Finance Association
Diskutující: Tomáš Stegura, ČSOB, Petr Gába, Trask, Lukáš Jezbera, Alza.cz.

17:30
Závěrečné slovo a ukončení konference

Ladislav Mejzlík, Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE

Paralelní sekce

Moderátor doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D.

11:00 – 11:40
Treasury Management Systems

Pavel Holan, Senior Manager PWC
Petr Jablonský, Treasury Manager

11:45 – 12:20
OpenTreasury – Cash management systém nové generace

Michal Beneš, LiveSystems

12:20 – 13:30
Oběd

Formou rautového občerstvení v okolí stánků obchodních partnerů

13:30 – 14:10
Cashflow Analytics & Forecasting: live demo

Radek Matoušek, Analytics & Reporting Lead v týmu Digital Enablement v PwC Česká Republika
Tomáš Náhlovský, Data Architecture & Analytics Lead v týmu Digital Enablement v PwC Česká Republika
.

14:20 – 15:00
Ne/přiměřenost pokuty od státní správy – kde je hranice a jak se bránit

doc. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D., Katedra financí a oceňování podniku FFÚ VŠE, Soudní znalec

Fotogalerie

Registrace

Organizační pokyny byly zaslány 7.9. na emailovou adresu, kterou jste uvedli v registračním formuláři. Pokud jste email neobdrželi, zkontrolujte spam.

 

Již 8. září se koná první ročník konference Czech Corporate Finance Forum s podtitulem Vítězové covidové krize a jejich řešení. Přijďte si poslechnout špičky české ekonomiky jako Vladimíra Dlouhého, Aleše Michla nebo Evu Zamrazilovou, nebo téma „Přínosy otevřeného bankovnictví a PSD2 pro podnikovou praxi“ za účasti Maria Staszkiewicz (President at European Digital Finance Association), Tomáše Stegury (Director Digitalization & Architecture ČSOB), Petra Gáby (Trask) a Lukáše Jezbery (Alza.cz). Diskutovat budeme také dopad pandemie optikou pojištění pohledávek, optimalizace řízení pracovního kapitálu a cash forecasting a treasury management systémy.

 

Registrace probíhají přes Registrační systém  Platba je možná kartou online nebo bankovním převodem.

Po vyplnění formuláře Vám bude automaticky zaslán email s odkazem na platbu kartou online a proforma fakturou pro platbu bankovním převodem. Po připsání částky na náš účet Vám bude zaslána na email faktura jakožto daňový doklad o zaplacení.

Přihlašování je možné do 6. 9. 2021.

Organizační pokyny k prezenční formě i způsobu online připojení na konferenci obdržíte emailem 7. 9. 2021.

 

Pokládání dotazů a diskuse
Své otázky na řečníky a do diskuse můžete pokládat formou chatu, a to přes TENTO odkaz, či na adrese www.sli.do po zadání kódu CCFF. Vaše dotazy můžete pokládat již od této chvíle až do konce konference, a to jak na Vašem počítači, tak na mobilním telefonu.
.
.
Pro Vaše dotazy lze využít i níže uvedený QR kód.
.

 

Místo

 

Adresa

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov

Dopravní spojení:
● tramvají číslo 5, 9, 15 a 26 do zastávky Husinecká,
● autobusem číslo 135 do zastávky Náměstí Winstona Churchilla,
● pěšky Seifertovou ulicí z Hlavního nádraží nebo z Masarykova nádraží,
● autem – parkování je možné pouze na vyhrazených placených parkovištích (nikoli v „modrých

zónách“, které jsou určeny pouze pro rezidenty s kartou).

Areál
Místo konání Rajská budova RB 101 a RB 209

 

 

Kontakty

Kontaktní mail: ccff@vse.cz

 

Organizační tým:

 

Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. 

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze 

 

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D. 

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze 

 

PhDr. Petr Jablonský, Ph.D. 

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze 

 

Ing. Petr Heršálek

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze