O konferenci

Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní prezenční konferenci orientovanou na trendy ve financování v oblasti Corporate Finance a Real Estate.

Primárním cílem konference pořádané Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické je propojit obchodní partnery s odbornou veřejností a absolventy VŠE. Sekundárním cílem je propojit business a akademickou půdu a přispět k dlouhodobému zvyšování kvality výuky Corporate Finance na VŠE.

Konferenci otevře makroekonomický diskusní panel předních českých ekonomů. V navazujících odborných sekcích vystoupí odborníci ze společností BCPP, Deloitte, Allen & Overy, ČSOB, JLL, UpVest, Demaco, Crowdberry, Heimstaden a další. Můžete se těšit na následující témata:

   Sekce Corporate Finance

  • Úvěrové a dluhopisové financování
  • Kapitálové financování
  • ESG trendy
  • Právní aspekty

   Sekce Real Estate  (ve spolupráci s programem MBARE)

  • Financování realitního sektoru
  • Alternativní formy financování
  • ESG v Real Estate
  • Panelová diskuse

Pro koho: Finanční ředitelé a manažeři, developeři, realitní fondy, odborná veřejnost
Cena: 3 500,- Kč. vč. DPH při registraci do 15.6.2022
4 700,- Kč. vč. DPH
Forma: Prezenční

Sestřih konference 2021:

Registrace

Cena 4.700 Kč vč. DPH.
Využijte slevu a přihlaste se do 15. 6. 2022 za 3.500,- Kč vč. DPH.

Registrace probíhají přes registrační systém. Platba je možná kartou online nebo bankovním převodem.

Po vyplnění formuláře Vám bude automaticky zaslán email s odkazem na platbu kartou online a proforma fakturou pro platbu bankovním převodem. Po připsání částky na náš účet Vám bude zaslána na email faktura jakožto daňový doklad o zaplacení.

Organizační pokyny k účasti na konferenci obdržíte emailem 14. 9. 2022.

Corporate Finance

08:15 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:10 Úvodní slovo
09:10 – 10:30 Makroekonomická panelová diskuse
David Marek, Hlavní ekonom Deloitte
Jan Pavel, Ekonom Národní rozpočtová rada
Tomáš Prouza, Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 11:30 Druhy dluhového a kapitálového financování – které je pro Vás to pravé?
Jan Brabec, Partner Deloitte
11:30 – 12:00 Klubové financování nebo dluhopis?
Petr Adam, Head of Origination ČSOB
Lenka Nováková, Head of DCM Origination ČSOB
12:00 – 13:15 Oběd
13:15 – 13:45 Elektromobilita v EU – dopady energetické krize (Diplomová práce)
David Grunt, Absolvent FFÚ VŠE
13:45 – 14:15 ESG – V jednání
14:15 – 14:45 Finanční a jiné kovenanty v rámci financování korporace
Petr Vybíral, Partner Allen & Overy
14:45 – 15:15 Coffee break
15:15 – 15:45 Financování firem prostřednictvím kapitálového trhu
Petr Koblic, Prague Stock Exchange
15:45 – 16:45 Podnikové financování (Panelová diskuse)
Jan Brabec, Partner Deloitte
Petr Koblic, Prague Stock Exchange
Petr Vybíral, Partner Allen & Overy
ČSOB
16:45 – 17:00 Závěrečné slovo a ukončení konference

Real Estate

08:15 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:10 Úvodní slovo
09:10 – 10:30 Makroekonomická panelová diskuse
David Marek, Hlavní ekonom Deloitte
Jan Pavel, Ekonom Národní rozpočtová rada
Tomáš Prouza, Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 11:30 The development of ESG in CEE
Steffen Walvius, Head of Sustainability Services, CEE JLL
11:30 – 12:00 Juniorní financování realitních projektů (Case study)
Matěj Král, Chief Investment Officer Upvest
Jiří Čepán, Senior Financial Analyst Upvest
12:00 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:15 Realitní financování (Panelová diskuse)
  Peter Bečár, Partner Crowdberry
Matěj Král, Chief Investment Officer Upvest
Zdeněk Raus, Partner Demaco
Martin Vejražka, Associate Director Sustainability Services, CEE JLL
Heimstaden
14:15 – 14:45 V jednání
  Heimstaden
14:45 – 15:15 Coffee break
15:15 – 15:45 Případová studie ESG v průmyslových nemovitostech
Zdeněk Raus, Partner Demaco
15:45 – 16:15 Crowdinvesting, resp. investice do nemovitosti jinak
  Peter Bečár, Partner Crowdberry
16:15 – 16:45 V jednání
16:45 – 17:00 Závěrečné slovo a ukončení konference

Řečníci

Petr Adam
Petr Adam

Head of Origination, Syndicated Loans, Českoslovenká obchodní banka, a. s.

Petr pracuje v ČSOB od roku 2014 a nyní působí na pozici Head of Origination, útvaru Syndikovaných úvěrů. Věnuje se převážně obsluze velkých korporátních klientů, kteří mají potřebu financovat své záměry větším objemem dluhového financování, než je schopna či ochotna poskytnout jedna banka, a je tedy potřeba zapojit konsorcium či klub více bankovních institucí. Před svým nástupem do ČSOB Petr sbíral zkušenosti i v menších bankovních domech nejen v ČR, ale i zahraničí, např. v KBC Bank Deutschland AG, Investkredit Bank AG a Sberbank CZ, a.s.
Petr má více než 18 let zkušeností v bankovním sektoru, především v korporátním financování, přičemž posledních 16 let se specializuje hlavně na strukturované financování, tj. akviziční a leverage financování, projektové financování, financování nemovitostí a syndikované úvěry.
Petr absolvoval magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultě Financí a účetnictví, hlavní specializace Finance a vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku.

Jan Brabec
Jan Brabec

Partner, Deloitte

Jan Brabec nastoupil do Deloitte v Praze v roce 2019 jako partner zodpovědný za oblast podnikových financí v oddělení finančního poradenství. Před nástupem do Deloitte zastával řadu seniorních manažerských pozic v bankovním sektoru – jako ředitel Corporate Finance a kapitálových trhů v Komerční bance, ředitel divize investičního bankovnictví v České spořitelně a dále v CitiCorp, Crédit Lyonnais a ABN AMRO. Jan získal titul MBA v oboru Business and Finance na ESCEM École De Management.​
Ve finančním sektoru Jan působí již více než 25 let. Disponuje širokými zkušenostmi v oblasti investičního bankovnictví, fúzí a akvizic, dluhového financování, private equity, vývoje strategií a mezinárodního korporátního bankovnictví. Během svého působení v segmentu investičního bankovnictví úspěšně zavedl a řídil služby poradenství pro oblast podnikových financí, kapitálových trhů, private equity a finančních institucí a rozvinul je v České republice i na Slovensku v profitabilní business. Stál u zrodu řady významných fúzí a akvizic, jakož i dluhových a akciových emisí (včetně několika IPO) v České republice i regionu střední a východní Evropy. ​

Jiří Čepán
Jiří Čepán

Senior Financial Analyst Upvest

Jiří se v rámci analytického týmu Upvest věnuje strukturování dluhového financování pro české realitní projekty, se zaměřením na juniorní formy privátního dluhu. Svou kariéru zahájil již při studiu v rámci bankovního sektoru, v Upvest působí od roku 2018. Od té doby se podílel na projektech převážně juniorního financování o objemu přesahujícím 750 mil. Kč. Jiří je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací Finance. V průběhu studia se v rámci Institutu strategického investování VŠE dále podílel například na sestavování žebříčku nemovitostních fondů v ČR.

Jaroslav Kaizr
Jaroslav Kaizr

Partner, Demaco

Má více než 17 let zkušeností v oblasti komerčních nemovitostí, kde dlouho působil v poradenské roli, kterou vyměnil za roli developera s aktivitami v celém středoevropském regionu. Od počátku své kariéry se zabývá zejména transakcemi na trhu s průmyslovými nemovitostmi a sběrem a analýzou statistických dat o trhu s průmyslovými nemovitostmi. V letech 2003 – 2014 byl zaměstnancem společnosti Cushman & Wakefield, kde se stal v roce 2011 partnerem se zodpovědností za řízení týmů pronájmu průmyslových nemovitostí v Česku a na Slovensku. V letech 2014 – 2017 působil jako obchodní ředitel a člen managementu společnosti CTP, kde byl odpovědný za rozvoj portfolia komerčních ploch v Česku, Maďarsku, Polsku, Slovensku a v Rumunsku. V letech 2017 až 2019 působil v poradenské společnosti Savills na pozici ředitele pronájmu komerčních prostorů v Česku a na Slovensku a od roku 2020 se věnuje developmentu a asset managementu z pozice partnera společnosti Demaco. Je absolventem FFÚ na VŠE, kde v roce 2020 úspěšně završil doktorská studia v oblasti oceňování komerčních nemovitostí. V roce 2009 získal magisterský titul v oboru investic a managementu nemovitostí na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. Od roku 2010 je členem Profesní organizace RICS (Královské komory kvalifikovaných znalců), kde byl v letech 2012 – 2015 členem vedení RICS v České republice. Slávek je zakladatelem programu MBARE, který se úspěšně rozvíjí na Katedře financí a oceňování podniku na FFÚ VŠE.

Petr Koblic
Petr Koblic

CEO and Chairman Prague Stock Exchange

Petr Koblic působí na Burze cenných papírů Praha od roku 2004. Rovněž je členem představenstva Wiener Börse, předsedou představenstva společnosti Centrální depozitář cenných papírů a předsedou burzovní komory společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE. V roce 2018 byl zvolen prezidentem Federace evropských burz cenných papírů (FESE), která zastupuje 36 burz v oblasti akcií, dluhopisů, derivátů a komodit. Před příchodem na Burzu cenných papírů Praha působil v řadě finančních společností. V letech 1997 – 1998 byla mezi nimi také společnost Patria Finance, a.s.

Matěj Král
Matěj Král

Chief Investment Officer Upvest

Matěj Král je absolventem King’s College London a London School of Economics and Political Science (LSE). Po ukončení studia působil v investičním fondu soukromého kapitálu Partners Group AG ve Švýcarsku a v Londýně, kde se věnoval primárně investicím v oblasti private equity real estate. Od roku 2021 působí v Upvest, kde je aktuálně zodpovědný za vedení analytického týmu a strukturování realitního financování a dalších investičních produktů.

David Marek
David Marek

Hlavní ekonom, Deloitte

David Marek pracuje ve společnosti Deloitte na pozici hlavního ekonoma a ředitele v oddělení Clients & Markets. Věnuje se klientským službám v oblastech využívajících ekonomické analýzy, jako například oceňování, zpracování dopadových studií, ekonomických a statistických analýz, poradenství při fúzích a akvizicích či restrukturalizacích.
Dříve působil jako ekonom v České národní bance, České spořitelně a na pozici hlavního ekonoma a člena představenstva ve společnosti Patria Finance. Je členem České společnosti ekonomické a poradcem Hospodářské komory České republiky.
David Marek úspěšně absolvoval doktorské studium při Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově v Praze. Dále absolvoval řadu odborných certifikovaných kurzů Mezinárodního měnového fondu.

 Jan Pavel
Jan Pavel

Ekonom, Národní rozpočtová rada

Jan Pavel je respektovanou osobností akademické sféry. Ve své pedagogické činnosti se dlouhodobě věnuje zejména veřejným financím, teorii rozpočtové a fiskální politiky i problematice efektivnosti fungování veřejného sektoru. V letech 2003 až 2006 pracoval na Ministerstvu financí České republiky. Od roku 2005 působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře veřejných financí. Je autorem či spoluautorem řady publikací, výzkumných studií či odborných článků a to jak v Česku, tak v zahraničí. Profesorem se stal v roce 2015. Členem Národní rozpočtové rady je od roku 2018.

Tomáš Prouza
Tomáš Prouza

Prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Tomáš Prouza vystudoval ekonomii, diplomacii a žurnalistiku. V letech 2004 – 2006 byl náměstkem ministra financí ČR. Poté působil ve Světové bance, nejprve jako expert pro finanční služby v Praze, později v centrále Světové banky ve Washingtonu. V letech 2014–2017 pracoval jako státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR a jako koordinátor digitální agendy ČR. V roce 2018 byl zvolen prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu v ČR a v roce 2019 se stal i viceprezidentem evropské asociace EuroCommerce. Od července 2020 je viceprezidentem Hospodářské komory ČR.

Zdeněk Raus
Zdeněk Raus

Partner, Demaco

Zdeněk se již více jak 15 let zabývá finančním řízením v oblasti developmentu a managementu zejména industriálních nemovitostí.
V roce 2003 nastoupil do KPMG, kde působil v auditu obchodních a průmyslových společností, přičemž řada jeho klientů byla z oboru komerčních nemovitostí. V roce 2010 odešel do CTP, kde 11 let vykonával vysoké manažerské pozice v oblasti finančního řízení se zaměřením zejména na financování, řízení likvidity, akvizice a investice jak v České republice, tak v dalších zemích CEE, kde je CTP aktivní.
Zdeněk ve své kariéře zrealizoval financování developmentu i existujících industriálních a kancelářských nemovitostí v řádu několika miliard EUR jak v České republice, tak v dalších zemích CEE. Nejvýznamnějším projektem, který řídil a úspěšně dokončil, bylo v roce 2019 refinancování celého industriálního portfolia CTP v České republice ve výši 1,9 miliardy EUR, což bylo jedno z historicky největších bankovních financování nemovitostí v Evropě. Zdeněk též aktivně participoval na vstupu CTP na kapitálové trhy jak formou vydání dluhopisů v roce 2020, tak formou úpisu akcií (IPO) v roce 2021. Partnerem a CFO skupiny Demaco je od listopadu 2021.

Barbora Rýdlová
Barbora Rýdlová

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

Barbora se ve výuce zaměřuje na oceňování podniků a korporátní finance, je garantem předmětu Corporate Finance v mezinárodním magisterském programu MIFA. Upřednostňuje moderní výukové formy, jako například případové studie, práci v týmech atd. Ve vědecké práci se věnuje přiměřenému odměňování za zaměstnanecké vynálezy, osobnímu goodwillu, oceňování pro specifické případy vypořádání společného jmění manželů nebo ESG. V roce 2012 získala Cenu rektora VŠE za podíl na prestižní publikaci a za spoluautorství knihy Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy).
Barbora je akademickou ředitelkou programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování, který spolu s kolegy na FFÚ VŠE vybudovala. Program získal mezinárodní profesní akreditaci RICS a těší se velkému zájmu subjektů na realitním trhu.
Působí jako znalec v oboru oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 do roku 2020  byla členkou poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků a movitého majetku na Krajském soudu v Praze, v roce 2021 byla jmenována do poradního sboru na Ministerstvu spravedlnosti ČR. V rámci této spolupráce také připomínkuje návrhy právních předpisů. Vykonává kontrolní činnost pro Radu pro veřejný dohled nad auditem.
Martin Vejražka
Martin Vejražka

Associate Director Sustainability Services CEE, JLL

Martin působí na pozici Associate Director Sustainability Services CEE ve společnosti JLL, kde společně se svým týmem poskytuje poradenství vlastníkům, developerům a investorům při naplňování cílů udžitelnosti.
V komerčních realitách se pohybuje od roku 2014 a v posledních 4 letech pomáhal soukromým společnostem s rozvojem udržitelnosti na úrovní budov a v rámci veřejného sektoru i s udržitelným rozvojem větších urbáních celků. Svoji multidisciplinární odbornost rozšířil o zkušenosti z energetických a inženýrských společností, kde mimo jiné prováděl technické due diligence komerčních budov. V průběhu své profesní kariéry se Martin též věnoval energetickým renovacím budov a obnovitelným zdrojům energie.
Martin obdržel titul MSc v oboru územního rozvoje se specializací na nemovitosti na Radboud University Nijmegen v Holandsku. Ve výzkumném institutu TNO v Haagu zkoumal financování udržitelných budov institucionálnímu investory a je certifikován Technickou univerzitou Delft v oblasti designu budov s nulovou energií.

Petr Vybíral
Petr Vybíral

Partner, Allen & Overy

Petr je vedoucím praxe bankovnictví a kapitálových trhů v pražské kanceláři Allen & Overy. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním různých klientů při široké škále financování a transakcích na kapitálových trzích, včetně úvěrových a dluhopisových financování, refinancování a restrukturalizací, veřejných nabídek převzetí, emisí a nabídek akcií, krytých dluhopisů, nástrojů regulatorního kapitálu, derivátů a strukturovaného financování. Petr rovněž poskytoval poradenství významným finančním institucím a korporacím ohledně právních předpisů České republiky upravujících kapitálové trhy a další finanční záležitosti a pomáhal jim s vypracováním jejich standardní dokumentace pro úvěry, cenné papíry, deriváty a další strukturované finanční produkty.  

Petr je členem rozkladové komise České národní banky a je znám svými unikátními znalostmi v oblasti krytých dluhopisů a dalších typů zajištěného financování. V právních přehledech Chambers, Legal 500 a IFLR1000 je pravidelně hodnocen jako velmi žádaný expert na bankovnictví a kapitálové trhy a jako přední nebo doporučovaný právní poradce. Jeden z klientů o Petrovi řekl: „Petr je jedním z nejlepších českých právníků v oblasti kapitálových trhů. Poskytuje poradenství ve sféře kapitálových trhů, a to ohledně emisí dluhopisů a strukturovaného financování. Mezi Petrovy klienty patří velké množství předních domácích a mezinárodních bank.“ CHAMBERS 2020 

Steffen Walvius
Steffen Walvius

Head of Sustainability Services for CEE, JLL

As JLL’s Head of Sustainability Services for CEE, Steffen is helping clients across Central and Eastern Europe adopt better environmental, social and governance (ESG) business practices and create green & healthy properties. With specialised teams across EMEA, he provides advisory services to decarbonise the real estate sector to be net-zero carbon by 2050.

Steffen has over ten years of international experience in the construction, energy and real estate sectors. He has helped many investors, developers, owners, and managers improve corporate ESG, portfolio sustainability, and advice on green buildings. Prior to being a sustainability consultant, he worked as a structural engineer and petroleum engineer in Europe and Africa.

Steffen graduated with a BSc in civil-structural engineering from the University of Groningen, The Netherlands. Later he obtained a MSc. degree in Sustainable Energy System Management from the Universidad de Zaragoza, Spain. He is a certified concrete technologist and building biologist.

Partneři konference

UPVEST
JLL
SOCR
BCPP
Allen&Overy
Deloitte
Demaco
Heimstaden

Archív 2021

Program a fotogalerie minulého ročníku konference s tématem Vítězové covidové krize a jejich řešení  je k nahlédnutí zde

Místo

 

Adresa

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 – Žižkov

Dopravní spojení:
● tramvají číslo 5, 9, 15 a 26 do zastávky Viktoria Žižkov,
● autobusem číslo 135 a 101 do zastávky Náměstí Winstona Churchilla,
● pěšky podchodem z Hlavního nádraží nebo Seifertovou ulicí z Masarykova nádraží,
● autem – parkování je možné na vyhrazených placených parkovištích (ne v „modrých zónách“).

Areál
Místo konání Rajská budova (detailnější náhled při rozkliknutí)

 

 

Kontakty

Kontaktní mail: ccff@vse.cz

 

Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. 

Vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

 

Ing. Jaroslav Kaizr, Ph.D. MRICS

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

 

PhDr. Petr Jablonský, Ph.D. 

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze
­
­

Ing. Petr Heršálek

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze 

Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.   (kontaktní osoba)

Katedra financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

marketa.planickova@vse.cz     776 230 324